Priser

Försäkringskassans referenspriser

Vi följer Försäkringskassans referenspriser (gäller ej implantat och broprotetik)

För priser angående implantat och broprotetik måste en undersökning med röntgenbilder göras innan och därefter kan ett kostnadsförslag ges.

Detsamma gäller för tandreglerings och tandlossningsbehandlingar/operationer, då måste en undersökning med röntgenbilder göras därefter kan en kostnadsberäkning ges.

Blekskenor

Blekskenor över och underkäke med 4 st gelsprutor kostar 3600 kr.

Avbokning

Om din bokade tid inte passar så meddela oss senast 24 timmar innan. Sent återbud och uteblivande debiteras med 600 kr.